27/04/2022

Audyt a Mystery Shopping: kiedy stosować daną formę

Jaka jest różnica między Mystery Shopping a Audytami? Kiedy należy używać danej formy i w jakim stopniu można je łączyć? Nasz nowy raport odpowiada na te pytania.

Chcesz sprawdzić, czy Twoje sklepy na całym świecie są zgodne ze standardami lub czy wszystkie elementy w danym punkcie sprzedaży zostały wdrożone zgodnie z Twoimi wytycznymi? Wdrożenie programu Mystery Shopping w celu pomiaru przestrzegania standardów to pierwsza myśl wielu marek. Często jednak, gdy specjaliści ISC-CX definiują z klientem cele programu Mystery Shopping, stwierdzają, że program audytu byłby o wiele bardziej odpowiedni – a następnie go rekomendują.

Audyty w sposób obiektywny mierzą, jak skutecznie tożsamość marki i wytyczne operacyjne są wdrażane w poszczególnych sklepach. Audyty mogą być wykonywane regularnie lub w specjalnie określonym celu, np. po wprowadzeniu nowej linii produktów lub akcji promocyjnej. W przeciwieństwie do Mystery Shopping, specjalnie przeszkoleni Audytorzy przed przeprowadzeniem Audytu ujawniają się przed pracownikami sklepów w celu uzyskania dostępu do informacji i późniejszego omówienia wyników Audytów z kierownikami. 

Programy audytowe oferują wiele korzyści dla różnych branż. Na przykład, jeden z naszych klientów, producent zegarków premium, odkrył, że w 30% ich sieci dystrybucji obszar prezentacji ich zegarków był mniejszy niż określony w umowach z dostawcami. Dzięki programowi audytu wykryto i naprawiono to uchybienie.

W naszym nowym raporcie przeczytasz o najważniejszych różnicach między audytem a Mystery Shopping, obszarach zastosowania każdego z nich i wynikających z nich korzyściach. Pobierz raport tutaj.

 

Pozostałe wiadomości